فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

اجاره واحد 185 متری سلمان فارسی

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

فروش واحد 180 متری میرزمانی

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۶۰ متری خیابان سلمان فارسی

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۲۰۰ متری خیابان المهدی شهابی

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

4 ماه
4 ماه

واحد ۱۰۰ متری بیست متری دوم

500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

5 ماه
5 ماه

آپارتمان 145 متری خیابان قائم

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 145 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 145 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

5 ماه
5 ماه

واحد 160 متری خیابان معلم

60,000,000 تومان / رهن
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

60,000,000 تومان / رهن
1,200,000 تومان / اجاره
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

5 ماه
5 ماه

آپارتمان 128 متری بیست متری اول

بیست متری اول پیام نور - کوچه گلبهار

670,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

670,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام
۱ ۲ ۳