فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

اجاره واحد 185 متری سلمان فارسی

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

5 ماه
5 ماه

واحد 160 متری خیابان معلم

60,000,000 تومان / رهن
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

60,000,000 تومان / رهن
1,200,000 تومان / اجاره
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع