منطقهدفتر املاکمدیریتتماستلفن ثابتتلفن ثابتمشاور 1تماسمشاور 2تماسمشاور 3تماس
بیست متری پیام نورکندومرتضی دولت خوی091135340360113324118801133241819داود زادراد09111567761امین فرزانه09353066822
باغ سنگامیریحمید امیری091135315220113320582001133107002روزبه شکرزاده09112434232کسری شکری09359243930
بیست متری پیام نورسبزبابایی091111145540113325879001133258750
بیست متری پیام نورمینیاتور
مهدی فلاح پور091135527330113340709101133409098جواد نظری09111538673
بیست متری پیام نورحسامخلیلی0911151976601133249334
بیست متری پیام نورطلوعمیرمحمدی0911256066901133246991
بیست متری پیام نورآتیهدهقان0911153643501133257004
بیست متری پیام نورشیرزادشیرزاد09111533511
بیست متری پیام نوربهسامان01133116463
بیست متری مهدیهسرخهعلی کلانتری0911406039001133113503
بیست متری مهدیهنویدنوید چناران0911158072101133245570
بیست متری مهدیهنیکانقاسمی0911156336201133119198
بیست متری مهدیهشهرقربانی0911353346001133405082
بیست متری مهدیهپارسهحسینی091115100020113324797001133247770
بیست متری مهدیه121ویسی0911254364101133257827
بیست متری مهدیهترنجداودی091277456580113325011401133244383
بیست متری مهدیهبزرگمهر01133408032
بیست متری مهدیهعالیعالی091115197810113324770601133261199
پیروزیخانه ایرانیآرمان ابراهیمی0936553192101133117695
سلمان فارسیآریاناسعید عبادی
0113326053301133260533
سلمان فارسیاکباتاناابوالقاسمی09111514779011332515240113326444209112546623
سلمان فارسیعسگریعسگری091115386290113324608001133246081یوسفی09377315795
سلمان فارسیرضارضا ذلیکان09111533044011334073340113340733509355468006
سلمان فارسیگلدشتزکریا تیمورنژاد0911255451601133252552011332525510911353502809368058878
سلمان فارسیساداتیساداتی091135265810113325171101133259668
سلمان فارسیآرکاایمان رجبی0903036879101133254069
سلمان فارسیرحمانیرحمانی091135200350113340510601133405160
سلمان فارسیمحسنمحسن طالبی091125140090113326303201133252622طیبی09334411594
سلمان فارسیسروستاناسفندیار محمودی091115741270113311589701133111519
پیروزیاطمینانذاکری091115744940113324442801133115644
سلمان فارسیپارسیانترابی091115223050113325353709335315200
سلمان فارسیکاشانهاحمدی091252278170113311618809111552653
سلمان فارسیمرتیا
فلاح نژاد091115370400113311863409111521789
سلمان فارسیمیلانهمظفری091115724290113311430409369378811
شهابیانتظارملک بالا091115112250113311640601133116407میلاد عابد09111575130
شهابیارمملک زاده091125102780113311565109111521700
شهابیاکبری0113311616501133255326
شهابیسرهجمالی0911154175709111523495
شهابیمتخصصینایمانی093666691260113311114901133111148
شهابیمرمرکشیری0911354316401133254444
شهابیطبرستانمسکین09111531117tel">011332561390113311489909111520007
شهابیبرج مینوعارف پورفلاح0911251373901133250996
شهابیپارسا0113310802401133108026
شهابینیکان01133115522
شهابیبرج آفتاب01133264665
شهابیمدرنقربانی0911256315501133200806
شهابیچهل ستونحسن نژاد01133113430
صباباتیسرستگار0911471147201133244233
باغ سنگنمونهزرآبادی0911354275901133247080علوی0933287903209111553466
باغ سنگجمخادم0911151577101133111274011133117672نوپورخادم
صبارستگاررستمیان0911471147201133244233
میدان گل هاخونه خیالی01133111544
معلمبزرگمهرمولایی09113511077011332664360113325898009119490476
معلمنوینتوهمی0911154568501133240921
معلمایدهدنیوی091132300090113325859101133258593پورعزیزالهی09128580910
معلمنادراسدی0912064358501133269466092115113210936093018009113586344
میدان گل هافرزانهداود فرزانه0911256780201133263337ابوالقاسم فرزانه09117791389زارعی09113541614پرویزی09127799484
زینبیهامیرحاج محمد بابایی091135343980113320671701133206718رفیعی09111521980
زینبیهراستگوعلی راستگو0902713754701133405482
زینبیهحسینیحسینی0911316131801133255140روشن09112512762
زینبیهحسینیحسینی091151509790113320505201133207161
زینبیهیونسییونسی09359392002
زینبیهپاسارگاد01133408397
زینبیهاتحادمحمد اتمحمد اتحادحاد091195946060113333246109120441930
زینبیهسعیدقلی پور091115507090113324139509118590423
شهابیچشم اندازمهندس تولایی091135241070113311953701133209939
شهابیگشتا مسکنملکیان091115687080113310741701133112119قلی نژاد09111545127
قائمگهربارانخلیلی0911151836401133203925
میرزا زمانیمیرزا زمانیپرویزی0911153813001133301205جعفری09111538631
بیست متری پیام نورجعفریجعفری0911351379801133407097بهنام مشفق09114055533
بیست متری مهدیهبام لنداحد علیجانی0911254358201133118404فیروزی
شهابیپورخیزتقوی09375028659
شهابیبرتر01133257376قدیری09395327222
مدرسنیاوران09113529509011331118040113324248909119546224
دروازه بابلمسکن شهر 1اسماعیل جلالی0911253033401133305782محمود تصفیه09111531424
شیخ طبرسیخانه ایرانیجمشید پیشدادیان091115134840113330253501133310070
دروازه بابل642احمد کاردگران0935875874901133393293مهدی فرجی09113546007
شهبندصدراسدی نژاد091195136560113360735009393800197
شیخ طبرسیاسکان سراحسین نژاد09369373096011333278410113330100009112540939
بلوار امام رضادوستیرحمت عابد0911113536801133288907اسماعیل عابد09113511286
بلوار کشاورزامیررضا فرجی091115543470113360135101133601355
آزادیجانبازیوسف حیدری091154140110113337321609111584011
آزادیوزراءشجری0915141884701133354354قاسمی09111544300نیک زاد09111518143
نهضتآرادبهرامی0911329104001144430322حسینی09113526558
فرهنگماندگاررضا چراغی0911151055501133321619
بعثتنیکانمهندس کردی091115747710113339552909214631136
پاسدارانمهرگانمحمدی0911153404601133348999شعبان پور09112586656
پاسداراننیمه شعبانخلیل دستخوش091115412860113334180901133343288
سیدالشهدامکعب فیروزه ایحسام احمدی حاجی کلایی093922737320113321446109111522378
پاسدارانفردیسفرشاد چوپانی091135135810113331020501133340207
پاسدارانبرجدستخوش091115566750113334843201133349415یوسفی09111579700
سیدالشهداقلعهعلی رضا سلمانی0911255301101133213149
سیدالشهدابرناکوروش لطفی پالندی0911153673401133215571
22 بهمنکلبهعلی ابراهیم زاده091191100370113339183009377550051
بلوار خزرطبیعتحاج علیرضا برزگر091115178570113321325801133212552
بلوار فرح آبادهمشهریمحمدرضا دهقان091115314590113321030001133211300
بلوار فرح آباداستقلالسید عیدالله موسوی091115792190113321490101133104752
بلوار فرح آبادپاسارگاددهقانزاده09111589206دهقانزاده09113531384زارع09111550881
جاده دریاکاخموسی علوی0911355502001133104815موسی علوی09111540701
جاده دریابهارستان صالحعزیزی09126453121خلردی09354735021
جاده دریاامیرمحمدرضا فضلی0911154234101133032335
جاده دریاپایتختنبی برزو0911155049001133032668
جاده دریابرندگوران09112538079011330345580911153879909111535928
جاده دریامهرانغلامعلی خلردی0911951507001133219828
جاده دریاآریاییرضا جعفری011337009200113370092101133700922
جاده دریاآپاداناجواد حسینی091143989530113310471809111588953
جاده دریاآرتانتیمورپور09125452760011330331630311351064809111550671
جاده دریاکاملیعلی کاملی09111552733011331047550935241633409112553011
جاده دریاالماس خزرکیوان دهقان0911323303701133543135کیوان دهقان09393233037
جاده دریایخکشیمحمدرضا یخکشی09112513994011336877010113368770209111568524
جاده جویبارایده آلسیروس شیرزاد0911152140209111533743
جاده دریانارنجستانحاج رمضان اکبری09111559094011336857370911155450809025525201
جاده دریامهدیمهدی آبسالان0911354642101133462930
جاده دریاکولاکحسن یوسفی091115729890113346309009391515030
جاده دریاثناآقای گلی0919919430301133462636آقای ارحمی09382880302
جاده دریاخزررضا یوسفی0911775217809011225596
جاده دریاکوروشرنجبر اوریمی09113101842011334628290113346283009113101842
جاده دریاشمالسید حمید سیدی09111517906
معلمپارسهرضا اسدی09111515226011332491340113324323509112554516
سلمان فارسیاشرافروحی0911253710401133269120نوروزیان09113512184
معلمآرمینمنوچهر یمینی091125121930113324675109301512945
معلممقدسیسید جعفر مقدسی0911865893209111538932
سلمان فارسیمازندراناحمد خنجری0911157548101133248488محسن فیروزیان09111556561
سلمان فارسیمحمدیمبین محمدی0911258206801133263269مهدی محمدی09113557325
بیست متری پیام نورپاسارگاددیلمی091115205620113326668201133268448
باغ سنگدیپلمات09334238787093342387870113325849809333466499