فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد ۱۳۷ متری بیست متری مهدیه

ساری - بیست متری مهدیه

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 137 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 137 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۵۰ متری خیابان معلم

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۲۰۰ متری خیابان المهدی شهابی

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

5 ماه
5 ماه

آپارتمان 145 متری خیابان قائم

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 145 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 145 متر مربع