فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد ۱۵۰ متری بهرامی میدان امام

ساری - میدان امام - خیابان بهرامی

820,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

820,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد ۲۱۰ متری سلمان فارسی

ساری - سلمان فارسی

1,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۶۰ متری خیابان سلمان فارسی

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام