امین فرزانه

درباره نماینده

37 املاک توسط امین فرزانه

فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۸۵ متری خیابان پیروزی

ساری - پیروزی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۲۰ متری سمان فارسی

ساری - خیابان سلمان فارسی

690,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

690,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۵۰ متری بهرامی میدان امام

ساری - میدان امام - خیابان بهرامی

820,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

820,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۸۵ متری خیابان سلمان فارسی

ساری - خیابان سلمان فارسی

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۳۷ متری بیست متری مهدیه

ساری - بیست متری مهدیه

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 137 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 137 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۲۱۰ متری سلمان فارسی

ساری - سلمان فارسی

1,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

1,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

ساختمان 5 واحدی ساری

ساری

4,250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 5 حمام 705 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

4,250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 5 حمام 705 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد 148 متری دانش

معلم - دانش

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 148 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 148 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد 167 متری توکل

توکل

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 167 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 167 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد 170 متری خیابان شهابی

شهابی - المهدی

1,250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

1,250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد 250 متری میرزمانی

میرزا زمانی

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد 160 متری سلمان فارسی

سلمان فارسی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

امین فرزانه مشاورین املاک کندو

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴