کسب آمادگی برای مشاورین املاک1 min read

برای رسیدن به نتیجه ای دلخواه در برخورد با مشتری هایتان و فروشنده گان باید آمادگی لارم را کسب کنید.

باید بدانید که هدفتان از صحبت و مذاکره با خریدار و فروشنده چیست

آنگاه با در نظر داشتن اهداف خود باید در حوزه های زیر آمادگی کسب کنید.

  1. آمادگی درباره خودتان
  2. آمادگی درباره دیگران
  3. آمادگی درباره بازار

خود را آماده کنید

باید بدانید که هدفتان از صحبت و تماس با مشتری و مخاطبتان چیست؟

برای این منظور باید بنشینید ، تفکر و برنامه ریزی کنید

اعتماد به نفستان را افزایش دهید از نقاط ضعف و قوت خود اطلاع کسب کنید.

برای مثال آیا شنونده خوبی هستید؟ یا اینکه هنگام صحبت کردن با مخاطبتان حواستان پرت می شود

برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شما را برای شکل دادن به مذاکرات آماده می کند.

با مشخص کردن اهداف، برنامه ای نیز برای رسیدن به این اهداف  طرح ریزی کنید.

با توجه به این برنامه باید بدانید که قدم بعدیتان چیست؟

سعی کنید خودتان را برای مذاکراتی که در راه نیل به این اهداف پیش رو دارید آماده کنید

باید خودتان را خیلی خوب مورد بررسی قرار دهید

و با توجه به نیاز ها و استعدادهایتان استراتژی لازم برای رسیدن به اهداف را در برنامه هایتان لحاظ کید

حتما بخوانید: مذاکره سازنده و تکنیک بسط دادن مفهوم

برای فرد مقابل آماده باشید

باید تا جایی که می توانید از مشتری و فروشنده اطلاعات کسب کنید.

داشتن اطلاعات از افراد باعث می شود که راحت با آنها صمیمی شوید و و با دانش کافی و اعتماد به نفس با آنها روبرو شوید.

شاید شما با هم گذشته ای مشترک دارید .

شاید آشنایان مشترکی داشته لاشید

شاید از کسب و کار ‌او اطلاعاتی دارید

هنگامی که اطلاعاتی از کسب و کار مشتری خود به او عرضه می کنید و شما را فردی مطلع می یابد

اینگونه امتیازی را در برقراری ارتباط برای خود ذخیره کرده اید

حتی آگاهی دادن به مخاطبتان از این که اطلاعاتی از او دارید می تواند احساس امنیتی را میانتان ایجاد کند.

علاوه بر این، این اطلاعات موجب این می شود که بدانید مقابل چه کسی نشسته اید. آیا او فردی منطقی است؟

آیا او یک دنده است یا اینکه

آیا می شود با او به توافق رسید؟

اگر از ارزشهای او اطلاعات داشته باشید می توانید در مذاکره با او توجه ویژه ای به این ارزش ها داشته باشید.

باید بدانید آیا فردی که با او مذاکره می کنید تصمیم گیرنده نهایی است یا اینکه اختیار زیادی ندارد

درباره بازار آمادگی کسب کنید

اگر قرار است که در باره موضوعی صحبت کنید که از آن آگاهی کافی ندارید بهتر است از آن اطلاعات کسب کنید

سعی کنید درباره تمام جوانب بازار  املاک اطلاعات جامعی داشته باشید

باید بدانید که اطلاعاتی که عرضه می کنید تا چه اندازه برای مخاطبتان ارزشمند است

مخاطبتان را بمباران اطلاعاتی نکنید

با کسب آمادگی های لازم شما قادر خواهید بود که در بازار  معاملات املاک به راحتی مطرح شما و به اهدافی که برای خودتان در نظر دارید دست یابید

امیدواریم که در این مقاله توانسته باشیم که ارزش کسب آمادگی را برایتان روشن کرده باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید